Opdrachten

Huidige opdracht

Waarnemend directeur A2 organisatie mei 2015 – heden

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Heeze-Leende oktober 2014 – heden

Hieronder volgt een greep uit reeds uitgevoerde opdrachten.

Interim Management

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Stein april 2014 – oktober 2014

Resultaten:

 • begeleiding extern onderzoek naar organisatiecultuur (Berenschot)
 • herstel werkverhoudingen college – MT – OR
 • revitalisering managementteam
 • doorstart organisatieontwikkeling
 • basis leggen voor transitieproces gemeenteraad – college – ambtelijke organisatie

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Vught augustus 2013 – april 2014

Resultaten:

 • verbeteren bestuurlijke sturing en verbinding met ambtelijke organisatie
 • kwaliteitsverbetering bestuursadvisering
 • coaching en ontwikkeling managementteam
 • doorstart organisatieontwikkeling
 • inbreng in regionale samenwerking

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Landsmeer augustus 2012 – juli 2013

Resultaten:

 • managen van de bestuurscrisis
 • organisatieonderzoek in kader van toekomst gemeente
 • ontwikkeling besturingsfilosofie
 • coaching leden college van b&w

Interim gemeentesecretaris gemeente Heeze-Leende (15.000 inwoners) juni 2011 – juli 2012

Resultaten:

 • aanpassing directiestructuur (eenhoofdige directie)
 • advies organisatieontwikkeling
 • verbeteren bedrijfsvoering en planning & control
 • realisering bezuinigingen (o.a. 10% reductie personeelsformatie)

Interim adj. gemeentesecretaris gemeente Anna Paulowna (14.000 inwoners) maart 2011 – augustus 2011

Resultaten:

 • nieuwe dynamiek in fusieproces gemeente Hollands Kroon
 • verbinding/samenwerking van gemeentelijke organisatie en projectorganisatie
 • leidinggeven aan projectonderdeel nieuwe tijdelijke huisvesting
 • interne coördinatie fusiezaken

Interim directeur dienst Publiek gemeente Emmen
(110.000 inwoners) maart 2009 – mei 2010

Resultaten:

 • verbetering relatie en samenwerking van de dienst met het concern
 • optimaliseren bedrijfsvoering (beheersing budgetten)
 • organisatieonderzoek en advies over kwaliteit en toekomstige structuur dienst Publiek
 • opbouw MT en coaching afdelingshoofden

Interim gemeentesecretaris / directeur gemeente Halderberge
(30.000 inwoners) juli 2008 – december 2008

Resultaten:

 • oplossing managementproblematiek afdeling Ruimtelijke Zaken
 • verbetering relatie bestuur-management
 • afronding project organisatieontwikkeling
 • quick scan onderzoek naar bestuurlijk – ambtelijke verhoudingen

Interim gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Vlaardingen
(73.000 inwoners) februari 2008 – juli 2008

Resultaten:

 • terugbrengen stabiliteit binnen directie
 • verbetering integrale advisering aan bestuur
 • advisering inzake werving en selectie nieuwe gemeentesecretaris
 • doorstart organisatieontwikkeling (directiemodel)

Interim gemeentesecretaris/directeur gemeente Waalre
(18.000 inwoners) september 2007 – februari 2008

Resultaten:

 • opbouw nieuw MT en doorontwikkeling organisatie
 • projectleider regionale samenwerking vier gemeenten
 • advisering verbetering bestuurlijk ambtelijke samenwerking
 • werving en selectie nieuwe gemeentesecretaris

Advies en Coaching

 • Quick scan organisatie onderzoek gemeente Scherpenzeel (mei 2012) (analyse en advies inzake organisatieontwikkeling en dienstverlening)
 • Teambegeleiding college van b&w gemeente Heeze-Leende (2012)
 • Teamcoaching college van b&w gemeente Ridderkerk (2011-2012)
 • Teamcoaching college van b&w en MT gemeente Scherpenzeel (2010-2011)
 • Teamcoaching college van b&w gemeente Ridderkerk (2011)
 • Strategisch advies gemeente Stichtse Vecht (2011)
  (integraal beheer en onderhoud openbare ruimte)
 • Projectmanagement bezuinigingen gemeente Pijnacker-Nootdorp (2010)
 • Organisatieadvies Vereniging Gemeentesecretarissen (2010)
  (kwaliteit en omvang bureau VGS)
 • Organisatieadvies gemeente Maarssen (voorjaar 2009)
  (kwaliteit bestuursadvisering en organisatie afdeling Samenleving)
 • Diverse mediation- en personal coachingstrajecten (2009-2011)

Werving en Selectie

 • Gemeentesecretaris Waalre
 • Gemeentesecretaris Woudrichem
 • Gemeentesecretaris Hilvarenbeek
 • Afdelingsmanager en coördinatoren gemeente Halderberge

Advertisements

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: